Ví JOCO

E - Wallet App

Ví JOCO

Ví tiền điện tử an toàn và dễ sử dụng. Với thiết kế trực quan giúp đơn giản hóa việc lưu trữ, chuyển nhận tiền điện tử. JOCO wallet là công cụ tài chính đắc lực hỗ trợ quản lý và giao dịch tất cả các tài sản mã hóa.

E - Wallet App

JOCO

Mạng xã hội kết nối việc làm

JOCO

Mạng xã hội liên kết việc làm dựa trên yếu tố xây dựng hình ảnh. Một cách thức tuyển dụng, tìm việc làm hoàn toàn mới mẻ. Tối ưu thời gian tìm hiểu hồ sơ cũng như mang lại cơ hội nâng cao giá trị người ứng tuyển lẫn doanh nghiệp.

Mạng xã hội kết nối việc làm

Nông Nghiệp 4.0

AgriTech

Nông Nghiệp 4.0

Nền tảng lưu trữ chuỗi khối, xử lý thông tin nông vụ ở dạng số hóa, liên kết thiết bị cảm biến nông nghiệp và thiết lập các hợp đồng thông minh dựa vào nhu cầu dự án. Mang lại hiệu quả canh tác, tăng năng suất trồng trọt và chuẩn hoá thương mại nông nghiệp.

AgriTech